Cân Bồn - Cân Phễu

Tư vấn tổng quan cân bồn

Liên hệ
Cân bồn là cách tốt nhất khi nhà máy có trang bị bồn chứa các loại dung dịch lỏng hoặc khí hóa lỏng. Các bộ cảm biến được trang bị theo cấ...
Xem chi tiết

Cân điện tử cân bồn

Liên hệ
Cân bồn điện tử là cách tốt nhất khi nhà máy, cơ sở sản xuất có trang bị bồn chứa các loại dung dịch lỏng hoặc khí hóa lỏng. Các bộ cảm...
Xem chi tiết

Cân điện tử cân bồn dạng nằm

Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Cân bồn 100kg - 500kg Cân bồn 500kg - 5 tấn Cân bồn 5 tấn - 10 tấn Cân bồn 10 tấn - 50 tấn Cân bồn ...
Xem chi tiết

Cân bồn - Cân bồn dạng đứng

Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Cân bồn 100kg - 500kg Cân bồn 500kg - 5 tấn Cân bồn 5 tấn - 10 tấn Cân bồn 10 tấn - 50 tấn ...
Xem chi tiết
094 998 2294