Cân điện tử cân bồn dạng nằm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Cân bồn 100kg - 500kg Cân bồn 500kg - 5 tấn Cân bồn 5 tấn - 10 tấn Cân bồn 10 tấn - 50 tấn Cân bồn 50 tấn - 100 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Cân bồn 100kg - 500kg
Cân bồn 500kg - 5 tấn
Cân bồn  5 tấn  - 10 tấn
Cân bồn 10 tấn  - 50 tấn
Cân bồn 50 tấn  - 100 tấn


 THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Cân điện tử cân bồn dạng nằm:
- Cân và lưu trữ dữ liệu cân, hiển thị khối lượng mẻ đang cân, số lượng mẻ cân, khối lượng tổng.
- Đa dạng các loại nguyên liệu cân khác nhau.

Liên hệ : 0949982294

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
094 998 2294