Đầu cân Excell FB 53 in số liệu

Đầu hiển thị in biểu FB...

Đầu hiển thị in biểu FB 53

  • Kích thước màn hình hiển thị: LCD, 6 số, 25mm(̣độ cao chữ), LED ánh sáng
  • Cổng kết nối RS-232
  • Màn hình hiển thị thứ 2 (phía sau)
  • Độ chính xác: 1/30,000 (độ chính xác nội bộ 1/600,000)
  • Đơn vị trọng lượng gồm: kg, lb
  • Tự động hiệu chỉnh
  • Mặc định số lượng, mặc định trọng lượng, trừ bì, tích luỹ trọng lượng
  • Kiểm tra hiệu chuẩn (CHECK WEIGH: HI, OK, LO)
  • Đếm số lượng đơn giản, trọng lượng tịnh / trọng lượng cả bì, tạm lưu trọng lượng trên màn hình, có chức năng cân động vật
  • Có chức năng in (có thể in các số liệu như thời gian, ngày tháng ...)

Hotline : 0949 982 294

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
094 998 2294