Hệ thống cân phối trộn nguyên liệu

- Cân định lượng phối trộn MSWS01 sử dụng 01 phễu cân.

    - Cân định lượng phối trộn MSWS01 sử dụng 01 phễu cân.

    - Cân định lượng phối trộn MSWS01 định lượng tuần tự từng thành phần nguyên liệu cần phối trộn.

    - Cân định lượng phối trộn MSWS01 được điều khiển bằng phần mềm điều khiển lưu trữ tỉ lệ % các thành phần nguyên liệu.

    - Hệ thống điều khiển nhận tín hiệu từ phần mềm và điều khiển quá trình định lượng.

Liên hệ : 0949982294

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
094 998 2294