Quả cân chuẩn M1 20kg

Bộ quả cân chuẩn M1 5kg-10kg-20kg Quả cân M1 5Kg Quả cân M1 10Kg Quả cân M1 20Kg Thông tin sản phẩm:

Bộ quả cân chuẩn M1 5kg-10kg-20kg 

Quả cân M1 5Kg
Quả cân M1 10Kg
Quả cân M1 20Kg

Thông tin sản phẩm:

1. ĐẶC ĐIỂM QỦA CÂN M1:


- Cấp chính xác M1.
- Tải trọng lượng Quả cân: 5KG, 10KG, VÀ 20KG
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam ĐLVN 50:1999 Quả cân cấp chính xác M1, Quy trình kiểm định.
- Đạt tiêu chuẩn OIML
- Chất liệu :Gang xám.
- Ứng dụng: Kiểm định/ Hiệu chuẩn cân cấp chính xác III

2. THEO CẤP CHÍNH XÁC F2:


- Cấp chính xác M1, M1-2, M2, M2-3, M3;
- F2: để hc/kđ quả M1, M2, dùng với cân cấp 2;
- M1: để hc/kđ quả M2, dùng với cân cấp 3;
- M2: để hc/kđ quả M3, dùng phổ biến trong Thương mại với cân cấp 3;
- M1-2; M2-3 từ (50–5000)kg dùng với cân lớn ccx 3

Hotline : 0949 982 294

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây
094 998 2294